bb logo1_

Privacy

Privacy Policy

Belcastro & Bellissima respecteert de privacy van alle bezoekers van onze site. Persoonlijke informatie wordt door ons dan ook vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt met uw toestemming. Belcastro & Bellissima zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Om een goede en persoonlijke service te garanderen, hebben we enkele gegevens van u nodig. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten waar u specifiek om hebt gevraagd. Dat gaat bijvoorbeeld om een bestelling die u plaatst of gegevens die aangepast moeten worden. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Belcastro & Bellissima klantenbestand.
Het Belcastro & Bellissima klantenbestand wordt alleen voor Belcastro & Bellissima doeleinde gebruikt.


Doelen en gegevensverwerking:

Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt voor het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie. Daarbij is inbegrepen het gericht uitvoeren van Belcastro & Bellissima marketingactiviteiten, het invordering van de verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Belcastro & Bellissima verstrekt geen gegevens aan derden.


Wetgeving:

De Belcastro & Bellissima Website is verantwoordelijk voor de behandeling van de persoonlijke gegevens van haar Leden.
Belcastro & Bellissima verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé-leven en de behandeling van de persoonlijke gegevens, en alle voorschriften met betrekking tot deze materie, te respecteren.
Per 28 Mei 2018 conform: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of ook wel GRPR)


Wie behandelen uw gegevens binnen Belcastro & Bellissima:

Alleen de werknemers van de Belcastro & Bellissima website zullen de persoonlijke gegevens van de Klanten gebruiken. Daarbij is het enige doel om de bestelde producten en diensten te leveren, om contact op te nemen met de Klanten in geval van problemen, om op een persoonlijke manier te communiceren met de Klanten, of om een gepersonaliseerde website aan te bieden, die rekening houdt met de interesses en voorkeuren van de Klanten.


Geheimhouding:
De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.


Rechten van bezoekers en onze cliënten:

Als bezoeker of klant van onze website heeft u het recht om u tot onze afdeling Service te richten met de vraag of wij uw gegevens verwerken. De afdeling Service zal binnen vier weken na het verzoek schriftelijk doorgeven welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt. U heeft tevens het recht, door middel van een tot de afdeling Service gericht verzoek, om de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.


Doorlinken via onze website:

De website van Belcastro & Bellissima kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten, die niet onder het beheer van de Belcastro & Bellissima vallen. Belcastro & Bellissima is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacy regels door de beheerders van de betreffende sites.
Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van Belcastro & Bellissima met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.


Tot slot

Heeft u na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoek aan de website?  Neem telefonisch contact met ons op.  Belcastro & Bellissima kan deze privacy policy tussentijds aanpassen, wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op deze pagina.